Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Zakup specjalistycznego sprzętu do hydroterapii.

Zarząd Stowarzyszenia "Dać Pomoc" wydał pozytywną opinię w sprawie pokrycia kosztów zakupu wirówek do rehabilitacji osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Koszty zakupionego sprzętu zostaną pokryte z wpływów z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Koszt zakupu nowych "wirówek" do kąpieli wirowej to 17 442,00 zł.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.