Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Przyjaciele i sponsorzy

Sponsorzy

Sponsor - słowo, które zawiera w sobie wielość znaczeń: pomoc, troska, opieka, mecenat, zainteresowanie, wrażliwość, zainteresowanie...

Sponsorzy to Ludzie Dobrej Woli, bezinteresowni i rozumiejący potrzeby drugiego człowieka. Dzięki ich wsparciu mogła przez wiele lat funkcjonować nasza świetlica środowiskowa. Oto oni:

  • Prezes Tomasz Desko "Cermag" sp. z o.o. Poznań
  • Jakub Pyżalski Izabella Łukomska-Pyżalska "Family House" sp. z o.o. Poznań
  • Ewa i Dariusz Wilk "Bejot" sp. z o.o. Manieczki

Poza tym, dzięki sponsorom, Natalia, podopieczna Stowarzyszenia Dać Pomoc w Kościanie otrzymała specjalistyczny wózek inwalidzki. Wśród nich są:

  • Przedsiębiorstwo E-Rol-Pol sp. z o.o.
  • Stanisław Tamborski z Dopiewa
  • Agnieszka Chadrys z Jeziorek
  • Szkoła Podstawowa w Jeziorkach organizator festynu, z którego dochód przeznaczono na wsparcie potrzeb Natalii.

Przyjaciele

Grono naszych przyjaciół to ludzie, dzięki którym nasze działania nabieraję realnych kształtów. Wśród nich znajdujemy osoby wspierające nasze projekty, pomagające przy organizacji imprez charytatywnych. Spotykając się z zainteresowaniem, życzliwością i szeroko pojętą pomocą, przekonujemy się, że nasze dzieałanie ma sens, że są wśród nas osoby, którym nie jest obojętny los ludzi potrzebujących.

Burmistrz m. Kościana - p. Michał Jurga

W 2009 roku, kiedy to pod znakiem zapytania stanęło istnienie świetlicy środowiskowej, to właśnie p. Michał Jurga przyczynił się do tego, że placówka może działać. Rozwiązał nasz dylemat "być albo nie być" zapraszajęc nas do udziału w konkursie ofert, w którym otrzymaliśmy dotację.

p. Janusz Adamczak - Prezes Zarzędu Necks Electric Polska sp. z o.o.

Inicjator utworzenia strony internetowej naszego Stowarzyszenia. Człowiek, dzięki któremu możecie Państwo gościć na tej stronie. Poświęcił nam wiele godzin swego czasu.

Grono Pedagogów z Zespołu Szkół nr 1.

W 2009 roku nauczycielki Zespołu Szkół nr 1 wystosowały List Otwarty, w którym uzasadniły wagę istnienia świetlicy środowiskowej. List jest cennym wsparciem w rozmowach ze sponsorami oraz dowodem na to, że funkcjonowanie plcówki, jaką jest świetlica, popiera szersze grono ludzi, bezpośrednio zwięzanych z rozwojem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Firma Coccodrillo.

Od wielu lat przekazująca dary z odzieżą dla naszych podopiecznych.

Firma Becker.

Udzielająca nam wsparcia i pomocy, dziękujemy za pomoc w utworzeniu obecnej strony internetowej.

Frima Studio Fabryka.

Nowa szata graficzna, nowe rozwiązania, aby być na czasie, żeby dotrzeć do większej liczby potrzebujących, żeby pokazać komu pomagamy i jakiej pomocy już udzieliliśmy. Dzięki nowej stronie internetowej, którą stworzyła dla nas firma Studio Fabryka pana Macieja Bartkowiaka jest to możliwe. Dziękujemy.

Kościański Ośrodek Kultury.

Panu dyrektorowi Januszowi Dodotowi i wszystkim pracownikom, za współpracę przy organizacji koncertów charytatywnych w latach 2015-2017 składamy serdeczne podziękowania.

Firma FilipSon.

Za bezinteresowną pomoc i poświęcenie czasu podczas realizacji projektu "Charytatywny Koncert Kolęd".

 

 

Do grona przyjaciół Stowarzyszenia z wielkę radością zaliczamy również wszystkich tych, którzy zechcieli przekazać 1% swojego podatku na naszą działalność. Dziękujemy.

Rotary Club Kościan.

Dzięki hojności członków Klubu, Stowarzyszenie posiadało środki na działalność świetlicy środowiskowej.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.