Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Cele

Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.

kard. Stefan Wyszyński

Naszym celem jest:

Niesienie pomocy tym:
  • którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej poprzez fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością
  • którzy stracili nadzieję na rozwiązanie swoich problemów
  • którzy  z powodu niewydolności ekonomiczno-bytowej i wychowawczej nie mogą zaspokoić wszystkich    potrzeb rozwojowych swoich dzieci
  • których zawiodły instytucje i organizacje państwowe i samorządowe
Wspieranie:
  • działalności placówki, która wspomaga rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,
  • rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie poprzez organizację czasu pozaszkolnego dzieci z tych rodzin.
Zdobywanie funduszy aby móc urzeczywistniać cele i plany działań.
Propagowanie idei integracji osób z niepełnosprawnością intelektualnąi ruchową ze środowiskiem społecznym.

Chcemy:

  • dać uśmiech i nadzieję tym, którzy ją stracili
  • dać wiarę, że rzeczy niemożliwe stają się realne
  • pokazać, że słowo pomoc nie jest tylko sloganem
  • współpracować  z ludźmi  dobrej woli, którzy pomogą nam działać
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.