Udana współpraca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy za naszym pośrednictwem postanowili przekazać dary materialne i rzeczowe. W dalszym ciągu pomagamy ośrodkom, które zakwaterowały matki z dziećmi w naszym mieście a także w Zaniemyślu, Stęszewie i Starkowie.

Dziękujemy OSP Kokorzyn za przekazanie darów na ręce stowarzyszenia, Sołectwu Kurza Góra i mieszkańcom zaangażowanym w zbiórkę i koordynację pomocy a także Rzeczodzielni Kościan.

Dotarły do nas również pierwsze dary od Empik Kościan, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Kolorowanki, materiały plastyczne dla dzieci, odzież, mleko modyfikowane i artykuły chemiczne trafiły do potrzebujących.