Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

POTRZEBNY NOWY SAMOCHÓD! ! !

      Rehabilitacja medyczna (rehabilitacja lecznicza) – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności.    

     Podopieczni naszego stowarzyszenia uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchowej, społecznej, korzystają z usług logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie. Regularny udział w tych zajęciach, który jest niezbędny dla uzyskania efektów terapii wiąże się z codziennym transportem naszych pociech do tej placówki i ze szczęśliwym i bezpiecznym  powrotem do domu. W tej chwili nasi podopieczni przewożeni są dwoma samochodami z 4 gmin powiatu kościańskiego i 1 gminy powiatu grodziskiego. Dla wielu podopiecznych ten transport jest jedyną szansą na dotarcie na zajęcia i uczestnictwo w jakiejkolwiek formie rehabilitacji a także na spotkanie z ulubionymi terapeutami, nauczycielami i rówieśnikami. Ośrodek w Kościanie jest jednym z niewielu miejsc gdzie świadczone są usługi kompleksowej rehabilitacji dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dlaczego nowy samochód?

Łącznie w miesiącu samochody wykonują przebieg ok 5 tyś km. Ta forma dowozu dzieci jest realizowana od ponad 10 lat. W chwili obecnej częste naprawy potrzebne do dalszej eksploatacji obu samochodów to koszty nawet kilku tysięcy złotych rocznie.

Jeden z samochodów to Volkswagen Transporter z 1998r. więc łatwo obliczyć jego wiek :-) przebieg natomiast to 838 tyś km.

Drugi większy autobus to Iveco z roku 2006 z przebiegiem 557tys km.

W tej chwili częste awarie samochodów stawiają pod znakiem zapytania dalszą możliwość dowozu i korzystania z rehabilitacji naszych podopiecznych. Ośrodek Rehabilitacyjny musi korzystać z usług firm zewnętrznych co również generuje wysokie koszty.

Koszt zakupu i przystosowania dla przewozu osób niepełnosprawnych nowego samochodu sięga 200tyś zł.

Otrzymana pomoc z wszystkich gmin nie jest w stanie pokryć kwoty potrzebnej do tego aby nasi podopieczni i jednocześnie podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjnego mogli godnie i bezpiecznie dojeżdżać na zajęcia i niezbędne różne formy rehabilitacji.

DLATEGO ZWRACAMY SIĘ DO SPONSORÓW, FIRM, LUDZI DOBREJ WOLI O WSPARCIE I POMOC W ZEBRANIU ŚRODKÓW POTRZEBNYCH DO ZAKUPU NOWEGO SAMOCHODU DO PRZEZOWU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ! ! !

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.