Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Google internetowe rewolucje.

Szukając nowych, lepszych form i możliwości dotarcia zarówno do darczyńców jak i osób potrzebujących zgłosiliśmy aplikację do programu internetowe rewolucje.

Google internetowe rewolucje to bezpłatny projekt realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. Uczestnicząc w projekcie można uzyskać pomoc doradców na podstawie szczegółowej analizy potrzeb i celów danego przedsiębiorstwa lub organizacji.

Dzięki uczestnictwu w programie mamy możliwość realizacji reklamy, która pozwoli jeszcze bardziej pokazać naszą działalność, podzielić się sukcesami i dokonaniami, a także zachęcić do przekazania 1% dochodu naszej organizacji. Jest to możliwe dzięki programowi Google Grands, do którego aplikowaliśmy i zostaliśmy przyjęci.

Uczestnicto w programie dla organizacji Non Profit (OPP) jest całkowicie bezpłatne.

 

https://www.google.pl/intl/pl/grants/

https://events.withgoogle.com/internetowe_rewolucje_dla_firm/

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.