Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Nasze sukcesy

Naszym największym sukcesem jest to, iż od wielu lat udaje nam się wspierać dzieci z rodzin ubogich, osoby potrzebujące pomocy, które z różnych przyczyn znalazly się w trudnej sytuacji a przede wszystkim  pomoc udzielana naszym podopiecznym.

W okresie od 15 styczna 2009r, kiedy to Stowarzyszenie "Dać Pomoc" uzyskało status organizacji pożytku publicznego i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064865 udało nam się pozyskać środki i udzielic następującej pomocy:

ROK 2009:

1. Realizacja zadania Gminy Miejskiej Kościan z zakresu promocji  ochrony zdrowia pn. "Organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego, jako alternatywa wobec uzależnień dla dzieci i młodzieży".

 •     dotacja 1500,00 zł
 •     darczyńca na rzecz prowadzenia świetlicy środowiskowej 2000,00 zł
 •     koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej 6384,00 zł
 •     imprezy okolicznościowe - Gwiazdka 267,77 zł
 •     koszty administracyjne 492,10 zł

 ROK 2010:

1. Realizacja zadania Gminy Miejskiej Kościan pn. "Promocja ochrony zdrowia pn. uczę się twórczo żyć - propagowanie aktywnych form życia bez nałogów".

 •     dotacja 1500,00 zł

2. Dofinansowania:

 •     opłacenie pobytu dzieci młodzieży niepełnosprawnej w ośrodku rehabilitacyjnym 2044,00 zł
 •     koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej 6091,00 zł
 •     opłacenie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodka rehabilitacyjnego 14940,00 zł

 3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych:

 •     wózek inwalidzki 2344,00 zł
 •     dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego 900,00 zł
 •     zakup łóżka rehabilitacyjnego 947,98 zł

 ROK 2011:

1. Realizacja zadania Powiatu Kościańskiego impreza integracyjna: " X Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej".

 •     kwota dotacji 1300,00 zł

2. Realizacja zadania Starosty Kościańskiego  "X Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej"

 •     całkowity koszt 5630,00 zł
 •     dotacja 1830,00 zł

3. Realizacja zadania Gminy Miejskiej Kościan "Zaplanuj swoje życie bez nałogów".

 •     całkowity koszt 1680,00 zł
 •     dotacja 1400,00 zł

4. Realizacja zadania Gminy Miejskiej Kościan "X Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej".

 •     całkowity koszt 4000,00 zł
 •     dotacja 1000,00 zł

5. Koszty żywienia i zakup art. pomocniczych w celu prowadzenia świetlicy środowiskowej 491,44 zł

6. Koszty terapeutów prowadzących świetlicę środowiskową 5720,00 zł

7. Zakup art. medycznych dla niepełnosprawnego dziecka 676,95 zł

8. Opłacenie kosztów pobytu i żywienia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w  ośrodku rehabilitacyjnym

    15818,00 zł

9. Imprezy okolicznościowe 268,80 zł

10. Koszty administracyjne 629,49 zł

 

ROK 2012:

1.Realizacja zadania Burmistrza Kościana "Moje życie zależy ode mnie - tworzę, zmieniam, rozwijam się, planuję".

 •     całkowity koszt 2400,00 zł
 •     dofinansowanie 1800,00 zł

2. Realizacja zadania Burmistrza Miasta Kościana "Uczę się żyć bez nałogów".

 •     całkowity koszt 1500,00 zł
 •     dotacja 1400,00 zł

3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 1901,46 zł

4. Opłata za pobyt i żywienie dzieci niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym 30320,50 zł

5. Koszty administracyjne 1091,00 zł

6. Koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej 275,30 zł

    z tyt. umów zleceń 4350,00 zł

7. Zakup aparatu do krioterapii dla potrzeb ośrodka rehabilitacyjnego 15033,00 zł

8. Koszty dowozu dzieci do ośrodka rehabilitacyjnego 726,60 zł

9. Imprezy okolicznościowe:

 •    gwiazdka 724,16 zł
 •    zajączek 84,63 zł

10. Zakup art. medycznych dla dziecka niepełnosprawnego 831,87 zł

11. Likwidacja barier architektonicznych dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej 4950,00 zł

 

ROK 2013:

1. Realizacja zadania Burmistrza Kościana "Moje życie zależy ode mnie - tworzę, zmieniam, rozwijam się, planuję".

 •     całkowity koszt 2400,00 zł
 •     dofinansowanie 1800,00 zł

2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej - koszty terapeutów 6920,00 zł

3. Pomoce terapeutyczne i koszty posiłków dla podopiecznych świetlicy środowiskowej 1357,29 zł

4. Imprezy okolicznościowe  - gwiazdka 1092,69 zł

5. Koszty wycieczki 350,00 zł

6. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka rehabilitacyjnego 1066,78 zł

7. Pobyt i żywienie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ośrodku rehabilitacyjnym 32542,00 zł

8. Zakup sprzętu sensorycznego dla potrzeb ośrodka rehabilitacyjnego w Kościanie 2953,00 zł

9. Zakup artykułów medycznych dla dziecka niepełnosprawnego 703,70 zł

10. Opłacenie zabiegów rehabilitacyjnych dla dziecka niepełnosprawnego 1400,00 zł

11. Zakup wózka inwalidzkiego dla dziecka niepełnosprawnego 1900,00 zł

12. Koszty  administracyjne 1045,75 zł

 

ROK 2014:

 1. Realizacja zadania Gminy Miejskiej Kościan " Białe soboty - bezpłatne badania postawy oraz konsultacje specjalistyczne dla dzieci klas pierwszych szkół podstawowych Miasta Kościana".
 •     całkowity koszt 4507,32 zł
 •     dotacja 2600,00 zł

2. Realizacja zadania Gminy Miejskiej Kościan "Wolność czy uzależnienie - wybór należy do mnie".

 •     całkowity koszt 2400,00 zł
 •     dotacja 1800,00 zł

3. Pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

    1269,84 zł

4. Zakup art. do prowadzenia terapii zajęciowej 1667,09 zł

5. Wsparcie więźniów 145,44 zł

6. Koszty pobytu i żywienie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Ośrodka Rehabilitacyjnego

     w  Kościanie 33021,00 zł

7. Zakup art. medycznych dla dziecka niepełnosprawnego 789,27 zł

8. Zakup fotelika samochodowego do przewozu dziecka niepełnosprawnego na potrzeby Ośrodka

   Rehabilitacyjnego w Kościanie 323,10 zł

9. Publikacje informacyjne (strona internetowa, ulotki informacyjne) 638,00 zł

10. Słodycze z okazji Dnia Dziecka 89,70 zł

11. Likwidacja barier architektonicznych - podjazd (rampa) 5927,37 zł

12. Refinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego(rower magnetyczny) dla dziecka niepełnosprawnego 549,00 zł

13. Koszty administracyjne 4086,36 zł, w tym umowy zlec. za prowadzenie świetlicy środowiskowej.

 

 ROK 2015:

1. Realizacja zadania Powiatu Kościańskiego "Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej".

 •       całkowity koszt 2000,00 zł
 •       dotacja 1000,00 zł

2. Realizacja zadania Starosty Kościańskiego "Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej".

 •       całkowity koszt 5180,00 zł
 •       dotacja 3010,00 zł

3. Realizacja zadania Zarządu Powiatu Kościańskiego "Rehabilitacja kobiet po zabiegu amputacji piersi".

 •       całkowity koszt 2775,00 zł
 •       dotacja 1500,00 zł

4. Realizacja zadania Gminy Miejskiej Kościan "Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej"

 •        całkowity koszt 2000,00 zł
 •        dotacja 1000,00 zł

5. Realizacja zadania Gminy Miejskiej Kościan "Białe soboty II - bezpłatne badania wad postawy oraz konsultacje

specjalistyczne dla uczniów Szkół podstawowych Miasta Kościana.

 •        całkowity koszt 4200,00 zł
 •        dotacja 3000,00 zł

6. Opłata dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodka rehabilitacyjnego 593,45 zł

7. Zapłata za pobyt i żywienie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie    30227,00 zł

8. Dofinansowanie art. rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  900,00 zł

 •       w tym (orteza 200,00 zł   ortezy 400,00 zł    operacja 300,00 zł)

9. Likwidacja barier architektonicznych (dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej) 3518,20 zł

10. Refundacja art. medycznych 614,78 zł

11. Refundacja indywidualnej rehabilitacji  podopiecznego 5600,00 zł

12. Imprezy okolicznościowe:

 •        gwiazdka 145,31 zł
 •        zajączek 162,50 zł

13. Szkolenie instruktorów wycieczek 240,00 zł

14. Opłacenie naprawy sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie (bieżnia)

762,60 zł

15. Publikacje informacyjne 369,00 zł

16. Zakup art. do prowadzenia zajęć terapeutycznych 260,00 zł

17. Koszty administracyjne  699,00 zł

 

ROK 2016:

Styczeń

1. Opłacenie usług rehabilitacyjnych dziecka 882,50 zł

2. Koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym 760,00 zł

3. Usługi informacyjne  196,70 zł

4. Koszty prowadzenia usług bankowych  14,00 zł

5. Przesyłki pocztowe  4,20 zł

Luty

1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka 1629,80 zł

2. Usługi informacyjne i administracyjne 177,15 zł                                                                     

3. Koszty żywienia dzieci  432,00 zł

4. Usługi bankowe 14,00 zł

Marzec

1. Usługi bankowe  11,00 zł

2. Koszty pobytu w ośrodku 812,00 zł

Kwiecień

1. Koszty pobytu w ośrodku 828,00 zł

2. Usługi rachunkowe  615,00 zł

3. Zakup sprzętu rehab. dla dziecka  3 483,98 zł

4. Usługi bankowe  17,00 zł

5. Usługi pocztowe  4,20 zł                                                                                     

Maj

1. Zakup sprzętu rehab. dla dziecka 630,00 zł

2. Dni Obchodów Godności osoby Niepełnosprawnej  133,38 zł

3. Koszty pobytu w ośrodku  876,00 zł

4. Usługi bankowe  11,00 zł

Czerwiec

1. Zakup art. medycznych dla dziecka  423,87 zł

2. koszty pobytu w ośrodku  772,00 zł

3. usługi bankowe 12,50 zł

Lipiec

1. Koszty pobytu w ośrodku 668,00 zł

2. usługi bankowe  11,00 zł

Sierpień

1. Koszty żywienia w ośrodku 372,00 zł

2. Usługi bankowe  11,00 zł

Wrzesień

1. Świadczenia rehabilitacyjne dla dziecka 3220,00 zł

2. usługi bankowe  12,50 zł

3. Koszty obsługi koncertu charytatywnego 279,00 zł

Październik

1. Koszty pobytu w ośrodku 748,00 zł

2. Usługi bankowe 11,00 zł

Listopad

1. Koszty  pobytu w ośrodku  620,00 zł

2. Usługi bankowe  11,00 zł

3. Wsparcie więźnia 94,83 zł

Grudzień

1. Koszty pobytu w ośrodku  692,00 zł

2. Zakup sprzętu do fizykoterapii dla ośrodka rehabilitacyjnego  7000,00 zł

3. Usługi bankowe  12,50 zł

 4. Zakup sprzętu rehab. dla dziecka 1453,00 zł

 

PODSUMOWANIE ROK 2016:

1. Pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i świadczeń medycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 18 817,98 zł

2. Opłacenie pobytu i żywienia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ośrodku rehabilitacyjnym 7 580,00 zł

3. Usługi informacyjne i koszty administracji  990,85 zł

4. Usługi bankowe  148,50 zł

5. Usługi pocztowe  8,40 zł

6. Obchody Dnia Godności 133,38 zł

7. Obsługa koncertu  279,00 zł

Koszty ogółem  27 958,11 zł

 

PODSUMOWANIE ROK 2017:

1. Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej na potrzeby poradni rehabilitacyjnej 5100zł, refundacja poniesionych kosztów przez Ośrodek Rehabilitacyjny 23 722zł.

2. Pokrycie kosztów pobytu, opieki, transportu i wyżywienia podopiecznych Ośrodka: 12 747zł za cały rok 2017.

3. Wsparcie podopiecznych stowarzyszenia:

·        refundacja artykułów medycznych i środków higienicznych 1811 zł

·        refundacja zakupu specjalistycznego wózka 1670 zł

·        adaptacja pokoju 1920 zł

·        turnus rehabilitacyjny 1470 zł

·        dopłata do turnusu rehabilitacyjnego 190 zł

·        koszty pobytu w szpitalu podopiecznego 1458 zł

·        zwrot kosztów rehabilitacji podopiecznego 708 zł

·        zwrot kosztów rehabilitacji podopiecznego 3430 zł

·        dofinansowanie leczenia podopiecznego stowarzyszenia 12 000 zł

·        dofinansowanie kosztów pobytu i transportu do szpitala 897 zł

 

4. Łącznie rok 2017 i 2018 to wsparcie dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na kwotę 73 175 zł.

 

PODSUMOWANIE ROK 2018:

1.Wsparcie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie:

·        zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby gabinetów fizykoterapii i kinezyterapii, pokrycie kosztów usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń (winda, drzwi), zakup materiałów na potrzeby remontu.

Łącznie 44 353 zł, w tym:

·        aparat do krioterapii 14 040zł,

·        zwrot kosztów usług i zakupów materiałów poniesionych przez Ośrodek w I kwartale kwota 16 856zł, w II kwartale 11 763zł,

·        zakup specjalistycznego programu do logopedii 1694zł.

 

Dodatkowo pokrycie kosztów pobytu, opieki, transportu i wyżywienia podopiecznych stowarzyszenia w Ośrodku Rehabilitacyjnym za cały rok 2018 na łączną kwotę 12 732zł.

2. Wsparcie podopiecznych stowarzyszenia. Zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji, fizykoterapii, pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, zakup środków higienicznych i pielęgnacyjnych:

·        lampa Sollux do terapii przeciwodleżynowej 250zł

·        leczenie podopiecznego dziecka 5897 zł

·        środki higieniczne i leki- refundacja zakupu 1490 zł

·        zakup sprzętu do rehabilitacji na kwotę 450 zł

·        refundacja zakupu specjalistycznego wózka 4251 zł

·        dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1040 zł

·        dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1350 zł

·        zakup art. medycznych dla podopiecznego 513 zł

·        środki z koncertu charytatywnego noworocznego przekazane na leczenie podopiecznego w kwocie 3000 zł

·        zakup specjalistycznych ortez dla dziecka 1850 zł

·        zwrot kosztów leczenia, transportu i pobytu w szpitalu 5118 zł.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.