Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Nasza działalność

Od momentu powstania Stowarzyszenia Dać Pomoc poznajemy trudne aspekty życia jakimi są niepełnosprawność, ubóstwo, wykluczenie społeczne, brak nadziei i niespełnione marzenia. Mając codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie, przekonujemy się jak wiele problemów związanych ze swoją niepełnosprawnością napotykają na swojej drodze.

Wśród naszych podopiecznych znajdujemy dzieci i młodzież, którzy bardzo często wymagają stałej, kompleksowej opieki i nie są zdolni do samodzielnego życia bez pomocy najbliższych i osób trzecich.

W pośpiechu codziennego życia łatwo jest zapomnieć o rzeczach małych, które dla drugiego, potrzebującego pomocy człowieka stają się często rzeczami wielkiej wagi. Podejmując nasze działania pragniemy zaspokoić potrzeby, które różnią się ze względu na stopień niepełnosprawności, począwszy od środków higienicznych i czystości poprzez specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny a skończywszy na adaptacji mieszkań i najbliższego otoczenia.

Staramy się również pamiętać o uczestniczeniu osób niepełnosprawnych w życiu kulturowym społeczenstwa. Dlatego oprócz działania związanego z zakupem środków i sprzętu potrzebnego do likwidacji barier, czynnie działamy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, współorganizując coroczne obchody "Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych".

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.