Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.

Aktualne informacje na temat akcji Otwórzmy Serca

Na stronie http://otworzmyserca.koscian.net/ podajemy i uzupełniamy informacje na temat tegorocznej akcji Otwórzmy Serca.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu  “PITax.pl dla OPP”.