Aktualne informacje na temat akcji Otwórzmy Serca

Na stronie http://otworzmyserca.koscian.net/ podajemy i uzupełniamy informacje na temat tegorocznej akcji Otwórzmy Serca.